HIV
  • ירידה במספר נשאי HIV

    פרופ' אדוארדו שחר: "היום כבר לא מתים מאיידס, אך האתגר העיקרי שלנו נותר בעינו – למנוע מאנשים נוספים להידבק ...

    פרופ' אדוארדו שחר: "היום כבר לא מתים מאיידס, אך האתגר העיקרי שלנו נותר בעינו – למנוע מאנשים נוספים להידבק" לרגל יום האיידס העולמי במכון האיידס, אלרגיה ואימונולוגיה קלינית ברמב"ם, מציינים כי חלה ירידה ...

    קרא עוד